ขั้นตอนการชำระเงิน

  1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 084-007-1878   สอบถามรายละเอียดต่างๆ
  2. ทางเราจะส่งช่องทางการชำระเงิน และแจ้งวิธีการชำระเงิน ให้ทาง SMS , Line  หรือทางอีเมล์ ที่แจ้งไว้
  3. หลังจากโอนเงินแล้ว แจ้งการโอนเงิน  แนบสลิป แล้วส่งมาทาง Line หรือ อีเมล์
  4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อยืนยันได้รับการชำระเงิน พร้อมแจ้งวิธีการติดตั้งและลงทะเบียนโปรแกรมให้กับลูกค้า