หมดความกังวลเรื่องข้อมูลสำคัญของท่านจะรั่วไหล โปรแกรมและข้อมูลถูกติดตั้งบนเครื่องของลูกค้า  ซึ่งลูกค้าสามารถจัดการและบริหารข้อมูลได้เองทั้งหมด