โปรแกรม Carcare Genius สำหรับร้านคาร์แคร์และอู่ซ่อมรถ ใช้งานง่าย ระบบการทำงานครบถ้วน ทำให้รู้ถึงต้นทุน รายรับ-รายจ่าย ของแต่ละวันได้เลย
หรือจะดูสรุปเป็นเดือน รายงานสรุปข้อมูลสำคัญต่างๆ ออกมาเป็นกราฟในรูปแบบต่างๆทันสมัย สวยงาม ยังมีความสามารถอื่นๆอีกมากมาย

carcare

โปรแกรมมีระบบการทำงานต่างๆ อย่างครบถ้วน

 • ระบบสต๊อคสินค้า / อะไหล่
 • ระบบลูกหนี้
 • ระบบบาร์โค๊ดสินค้า / บริการ
 • ระบบผู้ใช้งาน แบ่งตามระดับการทำงานได้
 • ระบบบันทึกรายงานประจำวัน
 • ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย
 • ระบบคำนวน กำไร-ขาดทุน ในแต่ละเดือน
 • ระบบรายงานแจ้งเตือนระดับสินค้าต่างๆ
 • ระบบสำรองข้อมูล
 • ใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงิน
 • กำหนดสินค้าและ การบริการได้ไม่จำกัด
 • พิมพ์ใบรับรถ ,ใบสั่งงาน , พิมพ์ใบเสร็จแบบย่อ หรือ แบบเต็ม
 • ทำรายการชำระเงิน แบบไม่ระบุลูกค้าได้
 • ขายสินค้าและบริการซ่อมต่างๆ ได้ทั้งแบบ มี Vat , No Vat
 • สามาถขายสินค้า / บริการ ทั้งแบบเงินสด เครดิต
 • รองรับเครื่องพิมพ์ทุกยี่ห้อ
 • สามารถพักการขาย และ เรียกคืนการขายได้
 • สามารถสร้างผู้ใช้งานได้ไม่จำกัด

ติดตั้งง่าย มีระบบการเก็บบันทึกข้อมูล ฐานข้อมูลลูกค้า สามารถออกรายงานได้หลากหลาย
มีรายงานสรุปข้อมูลสำคัญต่างๆ ออกมาเป็นกราฟ เพื่อง่ายต่อการดูและวิเคราะห์ข้อมูล
มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทำให้รู้ถึงต้นทุน รายรับ-รายจ่ายที่แท้จริงในแต่ละเดือน
และยังสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการกำหนดแผนการดำเนินงาน ได้อย่างเหมาะสม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%8c-carcare-genius-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81 %e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%8c-carcare-genius-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80

%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3 %e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%8c-carcare-genius-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%8c-carcare-genius-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%81 %e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%8c-carcare-genius-%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a

 

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%8c-carcare-genius-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2 %e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b9%88

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%8c-carcare-genius-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่