บริษัท ครีเอทซอฟท์ จำกัด

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552  โดยมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีต่างๆด้านไอที มาสร้างสรรค์ผลงานให้กับลูกค้าทั่วไป
หรือบริษัทเอกชน และหน่วยงานต่างๆของรัฐ  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นงานด้านบริการ การติตตั้งวางระบบคอมพิวเตอร์และเป็นผู้ผลิดซอฟท์แวร์  พร้อมทั้งยังให้คำปรึกษาด้านไอทีต่างๆ  จากประสบการณ์การทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้เข้าใจปัญหาและสามารถวิเคราะห์งานต่างๆได้อย่างเป็นขั้นตอน สามารถพัฒนาระบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และคำนึงถึงความคุ้มค่าต่องบประมาณสูงสุด เราเน้นการบริการที่จริงใจ ยุติธรรม ซึ่งเป็นหลักการทำงานของเรา

ผลงานบางส่วนที่ผ่านมา  

พัฒนาซอฟท์แวร์ ด้านต่างๆ ดังนี้

 • ERP SOFT     โปรแกรมบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
 • Car Management System Service     โปรแกรมบริหารธุรกิจอู่ซ่อมรถและติดตั้งแก๊ส รถยนต์
 • Carcare Genius     โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์
 • Easy Shop     โปรแกรมบริหารจัดการร้านค้า
 • e-Doc Easy โปรแกรมจัดการเอกสาร

พัฒนาระบบให้กับหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนต่างๆ

 • ระบบ Data Warehouse  ( Digital Media Asia Pacific )
 • ระบบ สารสนเทศกองทัพบก e-ARMY  สป.5 ( กองทัพบก )
 • ระบบ Handheld Packing  ( สยามคูโบโต้า )
 • Cash Deposit Submit PO ( Mitsubishi Motor )
 • Dealer Stock Announcement Board   ( Mitsubishi Motor )
 • Second Wholesale   ( Mitsubishi Motor )
 • Receipt Printing for Finance & Dealer   ( Mitsubishi Motor )
 • ระบบบริหารจัดการ โรงงาน Cannonball จ.ปทุมธานี
 • ระบบบริหารจัดการ โรงงาน MT Alumet จ.ฉะเชิงเทรา
 • ระบบ รักษาความปลอดภัย ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค